Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Ρωσικά: ενδιάμεση αξιολόγηση της πορείας μου


  Φίλοι και φίλες ,

                          είχα μιλήσει το καλοκαίρι σχετικά με   μια πρώτη αποτίμηση της πορείας μου με τις γλώσσες. Σήμερα θα ήθελα να γίνω πιο συγκεκριμένος για τις επιδιώξεις μου όσον αφορά τα Ρώσικα. Πέρασαν πάνω από  τέσσερις μήνες από τότε και θα ήθελα να κάνω μια ενδιάμεση αποτίμηση των συγκεκριμένων στόχων που είχα θέσει γι΄αυτήν την γλώσσα. 
Για να παρακολουθήσω την πορεία προόδου μου στα Ρώσικα είχα θέσει από τότε τους παρακάτω στόχους:
 1. Να καταλαβαίνω τα Ρωσικά όταν παρακολουθώ τηλεόραση 
 2. Να γράφω ένα μικρό κείμενο (τουλάχιστον με 100 λέξεις) κάθε εβδομάδα
 3. Να μάθω να πληκτρολογώ στα Ρώσικα πιο άνετα  και πιο γρήγορα (το Κυριλλικό αλφάβητο έχει εντελώς διαφορετική διάταξη από το Ελληνικό). 
 4. Να μιλάω στο Skype τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα για 1 ώρα με έναν Ρωσόφωνο. 
 5. Να μάθω 5.000 λέξεις από μια λίστα συχνοτήτων. 
Πηγή:Wikimedia Commons  Δημοφιλέστερες αναρτήσεις

  google translate element

  google analytics